ОДРЖУВАЊЕ НА САЈТ

ПАКЕТИ

Smal

 • До 10 емаил адреси
 • Веб простор до 3 GB
 • Собраќај до 150 GB
 • Одржување на веб совтвер ( wordpress )
 • Еднојазична верзија на страница
 • Одржување на платежен систем со картички
 • Одржување на веб-маил софтвер ( roundcube )
 • Одржување и надградба на PHP верзија
 • Техничка подршка на веб-администратор
 • Бесплатен веб хостинг Basic

800 ден/мес

Medium

 • До 15 емаил адреси
 • Веб простор до 10 GB
 • Собраќај до 500 GB
 • Одржување на веб совтвер ( wordpress )
 • Двојазична верзија на страница
 • Одржување на платежен систем со картички
 • Одржување на веб-маил софтвер ( roundcube )
 • Одржување и надградба на PHP верзија
 • Техничка подршка на веб-администратор
 • Бесплатен веб хостинг Plus

1000 ден/мес

Large

 • До 25 емаил адреси
 • Веб простор до 20 GB
 • Собраќај до 1000 GB
 • Одржување на веб совтвер ( wordpress )
 • Тројазична верзија на страница
 • Одржување на платежен систем со картички
 • Одржување на веб-маил софтвер ( roundcube )
 • Одржување и надградба на PHP верзија
 • Техничка подршка на веб-администратор
 • Бесплатен веб хостинг Prime

1500 ден/мес

Зошто ви е потребно одржување на страницата?

Одржување на веб-софтвер

Оваа одржување подразбира тековно исправање на грешки, надградби , одржување, оптимизација на база на податоци , статистика на посетеност, поставување на пребарувачите на google, yahoo, bing .

Одржување на е-миал

Одржување на веб - софтвер "Roundcube" исправка на грешки , надградби, враќање од бекап, отворање и бришење на сметки

Враќање од последен бекап

Во случај на хакерски напад во кој се пробиени вашите информации за најава а со тоа е хакиран или избришан сајтот , ние ке го вратиме од последен бекап и ке сетираме нови податоци за најава.

Техничка подршка на веб-администратор

Подразбира техничка подршка на администратор како да внесува содржина на сајтот пр ( вести, производи, слики ) , да управува со мени , бои и останати елементи