Account Terms

АЗГАРД ДООЕЛ ШТИП’s УСЛОВИ И ПРАВИЛА

АЗГАРД ДООЕЛ ШТИП обезбедува веб хостинг за клиенти низ целиот свет, и ние имаме одговорност да го заштитиме секој клиент и да им ги обезбедиме на располагање најдобрите услуги. Сите клиенти на АЗГАРД ДООЕЛ ШТИП се предмет на следниве услови и правила:

ПОЛИТИКА НА ОБЕШТЕТУВАЊЕ

Вие се согласувате да ги користите сите услуги и капацитети АЗГАРД ДООЕЛ ШТИП на ваш сопствен ризик. АЗГАРД ДООЕЛ ШТИП посебно ги одрекува сите гаранции при продажба и соодветност за одредена намена. Во никој случај АЗГАРД ДООЕЛ ШТИП да биде одговорен за било каква загуба или губење на податоци, и за други комерцијални штети, вклучувајќи, но не ограничувајќи се на посебни, случајни, последични или други оштетувања. Корисникот се согласува дека тоа ќе го брани и обештети АЗГАРД ДООЕЛ ШТИП и сите побарувања, обврски, загуби, трошоци и барања, вклучувајќи и адвокатски трошоци против АЗГАРД ДООЕЛ ШТИП, неговите агенти, на своите клиенти, раководителите и вработените, кои можат да произлезат од некои услуги. Корисникот се согласува да го брани и обештети АЗГАРД ДООЕЛ ШТИП против обврски што произлегуваат од повреда на личност или имот произлезена од производ кој е продаден или дистрибуиран во серверот АЗГАРД ДООЕЛ ШТИП’.

АЗГАРД ДООЕЛ ШТИП задржува правото да интервенира и да ги деактивира сајтовите хостирани на своите сервери во интерес на своите клиенти. За било каков материјал, обезбедени од страна на клиентите кој ги повредува или наводно предизвикува кршење на правата на сопственост или Нарушување на авторските права на трето лице како и било какви дефектни производи продадени на купувачи од серверите на АЗГАРД ДООЕЛ ШТИП’. АЗГАРД ДООЕЛ ШТИП ќе биде единствениот судија.

Наплата:

Наплатата се одвива на транстакциона сметка месечно, квартално, полугодишно и годишно, во зависност од планот. Ако не се задоволни во рок од вашиот прв 30 дена ние ќе во целост ке ви ги вратиме парите. (За некои специјални понуди враќањето на парите може да биде различно, додека регистрацијата на домен е неповратна).

Ние прифаќаме фактурно плаќање преку банков налог за поголема сигурност и пониски провизии.Така што ќе ви биде доставена профактура која можете дирекно да ја понесете во било која банка и да ја платите. За секоја следна период на договорот автоматски се обновува, освен ако не сте известени поинаку.

ЗАДОЦНЕТИ ПЛАЌАЊА:

Сите сметки се фактурирани според датумите тие беа активирани во прв план. Ако не се плати за услугата за обнова во 15 дена по истекувањето, вие ке бидете известени за со потцетница. Ако не се плати за услугата и не се обнови во 30 дена по истекувањето, вашиот профил ќе биде исклучен. Вие ќе добиете е-мејл потсетник 15 дена до деактивирање.

ПРИФАТЛИВА ПОЛИТИКА НА КОРИСТЕЊЕ:

Сите услуги се обезбедени од АЗГАРД ДООЕЛ ШТИП Може да се користат само за легални цели. Ова вклучува пренос, складирање, или презентација на сите информации, но се ограничени на: авторски права, материјал кој судиме дека е опасен и непристоен, или материјал заштитен со деловна тајна и други. Претплатникот се согласува да го обештети и ке го држи заштитен АЗГАРД ДООЕЛ ШТИП и нејзините вработени од било какви тврдења кои произлегуваат од користењето на услугата . Нашита прифатлива политика за користење е активна и стриктна. Навредливата содржина се суспендира од нашата мрежа, обично веднаш штом ќе бидат откриена, иако ние секогаш ќе го известиме претплатникот, кога и зошто е донесена било каква акција. Порнографија е строго забранета на сите сервериАЗГАРД ДООЕЛ ШТИП . Ова вклучува сајтови, кои вклучуваат сексуално експлицитни или хардкор слики и / или рекламирање.

Претплатникот признава дека услугата е од таква природа што услугата може да биде прекината поради многу причини. Затоа, претплатникот се согласува дека компанијата нема да биде одговорена за која било штета кои произлегуваат од такви причини.

Претплатникот понатаму признава дека company’s за сопственато невнимание не може во никој случај нема да надмине висина за надоместокот што се плаќа од страна на претплатникот за услуги во текот периодот во кој ке се случи. Во никој случај друштвото да биде одговорен за било какви специјална или консеквентна отштета, загуба или повреда.

Незаконитоста во каква било форма, вклучувајќи, но не ограничувајќи се на неовластена дистрибуција или копирање на авторски права на софтвер или други податоци,вознемирување, измама, трговија со непристојни материјал. Непожелни содржини одредени типови на содржини не се дозволени на нашата мрежа.Ние не бидете домаќин на содржини за возрасни од секаков вид. Содржини поврзани со Хакерство, пукање, Warez и ИВЗ не е дозволено. софтвер, аудио и видео преземања може да биде домаќин само ако сте писателот и сопственик на авторските права на ресурсите или имате право на дистрибуција на материјали. Сметки суспендирни поради содржина или AUP повреда не се вратени под никакви околности.

СКРИПТИ КОИ СЕ ЗАБРАНЕТИ:

Следниве скрипти се забранети од користење на нашите сервери. Причините за кој им се забранува да вклучуваат негативни ефекти врз серверот, повик за хакери / спамери / криминални активности, итн

 • IRC egg drops
 • Proxy servers
 • Mail bombers
 • Anonymous mailers
 • IP spoofers
 • Port scanners
 • Hivemail
 • Telnet or SSH Access Scripts
 • nph-proxy (and other scripts what operates like proxy)
 • UBB (Ultimate Bulletin Board, all versions)
 • lstmrge.cgi
 • phpShell
 • FormMail.cgi, FormMail.pl from Matt’s Не се дозволени.

ОГРАНИЧУВАЊЕ НА ОДГОВОРНОСТА:

АЗГАРД ДООЕЛ ШТИП нема да биде одговорен за која било каква штета, вклучувајќи инцидентни и консеквентна отштета, кои можат да произлезат од серверите наАЗГАРД ДООЕЛ ШТИП од било која причина. Исто така, АЗГАРД ДООЕЛ ШТИП нема да биде за која било барано штета, вклучувајќи случајни или консеквентни оштетувања, како резултат на корупција или бришење на било кој веб-сајт од една од серверите на АЗГАРД ДООЕЛ ШТИП . Сите штети ќе бидат ограничени на итно прекинување на услугата.

ДЕМАНТ:

АЗГАРД ДООЕЛ ШТИП не може да биде одговорен за застој на системот, или загуба на податоци. Ние не може да бидеме одговорни за било каква проценка на профит во која клиентот ја ќе добиел од нивниот сајт. Одредени услуги обезбедени од страна на АЗГАРД ДООЕЛ ШТИП не се во дирекна наша сопственост. Така, некои опрема, рутирање, софтвер и програмирање се користи од страна АЗГАРД ДООЕЛ ШТИП не се во дирекна наша сопственост или се внесени од АЗГАРД ДООЕЛ ШТИП. Згора на тоа, АЗГАРД ДООЕЛ ШТИП немаме никаква одговорност за употреба на нашите клиенти сметки. Ако сите услови и правила успешно не се следат, сметката ќе се исклучи автоматски. Ние го задржуваме правото да се отстрани секоја сметка, без напредни информации за било која причина, без надомест, како АЗГАРД ДООЕЛ ШТИП смета дека е соодветно. Понатаму, АЗГАРД ДООЕЛ ШТИП го задржува правото за промена на некои или сите од горенаведените политики, насоки и одговорности без известување.