ПОЛИТИКА НА ПРИВАТНОСТ

Политика за приватност

Оваа политика објаснува како ќе ги искористите информациите на вашиот клиент.

Пример за приватност

Оваа политика опфаќа како ги користиме вашите лични информации. Ние ја сфаќаме вашата приватност сериозно и ќе ги преземеме сите мерки за да ги заштитиме вашите лични податоци.

Сите примени лични информации ќе се користат само за да ја наполните вашата нарачка. Ние нема да ги продаваме или редистрибуираме вашите информации на никого.